Information – eget familjedjur

Information – eget familjedjur

Chickas Minnesfond har till syfte att samla in medel och med dessa hjälpa till med kostnader, helt eller delvis, för veterinärvård åt hemlösa familjedjur som hittas skadade eller sjuka och till bidrag åt ägare som av ekonomiska skäl inte helt kan bekosta sitt djurs veterinärvård.

Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond är helt finansierad av gåvogivare. Intäkterna ska räcka till många och vi fördelar medlen till dem med störst behov. Insamlingsstiftelsen är verksam över hela landet och är till för familjedjur.

Alla ansökningar ska skickas in skriftligt via digitalt ansökningsformulär. Målet är att påbörja en handläggning inom 10 dagar. När handläggning påbörjas kontaktas du via mail.
För handläggning ska ske, krävs att ansökan är korrekt och komplett ifylld.
Stiftelsen kan inte ta emot ansökningar på djur med akut vårdbehov. 

Chickas Minnesfond behandlar inte ansökningar i efterhand och ger inga bidrag för redan utförd vård och behandling.

För att din ansökan ska kunna behandlas måste du ange exakt vad som behöver göras och vad det kostar. Ring gärna en eller flera veterinärkliniker/djursjukhus och be om offert. Det är viktigt att du ger stiftelsen tillåtelse att ta kontakt och diskutera djuret med veterinärkliniker/djursjukhus. Utan ett sådant godkännande kan vi ha svårt att handlägga din ansökan.

Chickas Minnesfond beviljar endast bidrag som betalas direkt till behandlande veterinärklinik/djursjukhus. Inga pengar betalas ut till privatpersoner.

Stiftelsen har samarbete med vissa veterinärkliniker/djursjukhus. Därför kan du bli hänvisad till en sådan i första hand, men du bestämmer var ditt djur ska behandlas.Det är ett brott mot djurskyddslagen att inte ge sjuka och skadade djur vård och behandling. Kommer det till stiftelsens kännedom att ett sjukt/skadat djur inte ges vård av den som innehar eller förfogar över djuret, kan en anmälan till länsstyrelse komma att göras.

Det är föredömligt om du har ditt djur veterinärvårdsförsäkrat. Om inte, kan stiftelsen komma att ställa krav på att en veterinärvårdsförsäkring ska tecknas. Det är extra angeläget om man inte kan avsätta pengar om och när de blir sjuka. Om djuret drabbas av sjukdom eller råkar ut för en olycka i framtiden kan en veterinärvårdsförsäkring vara räddningen.

Det är reglerat i lag att hundar ska vara märkta och registrerade i Jordbruksverkets hundregister.

Stiftelsen anser det angeläget att även katter och tamkaniner är märkta och registrerade och kan återfinnas om de kommer bort.
Svenska Kennelklubben har ett frivilligt ägarregister för hund och katt.
Kattförbundet Sverak har ett id-register för katt där du kostnadsfritt kan registrera din katt.
Sveriges Kaninvälfärdsförening tillhandahåller ett register för alla svenska tamkaniner.

Med hjälp av pengar från Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond kan många djur få behövlig veterinärvård, bli friska och få ett fortsatt liv. Stiftelsen är helt beroende av gåvor så ju mer gåvor vi får in, desto fler djur kan vi hjälpa.

Vi skulle bli tacksamma om du vill skickar oss några bilder på ditt djur som fått hjälp och ger oss tillåtelse att publicera dem tillsammans med en kort berättelse om djurets sjukdom/skada och vilken vård och hjälp bidraget ledde till. Detta kan göra att fler ger bidrag till stiftelsen som då kan hjälpa ännu fler djur.

Om du vill hjälpa...

Insamlingsstiftelsen Chickas minnesfond är en livlina för utsatta djur. Stiftelsen ger djur
nödvändig hjälp när de drabbas av smärta, sjukdom och skada och deras liv är skört och otryggt.
Det ger dem livet tillbaka.