Eget familjedjur

Chickas Minnesfond har till syfte att samla in medel för att ge hjälp till veterinärvård åt sjuka och skadade familjedjur i hela landet. Ekonomiskt bistånd kan ges till hemlösa familjedjur som omhändertas av privatpersoner. Ekonomiskt stöd kan också ges till ägare som av ekonomiska skäl inte helt kan bekosta sitt djurs veterinärvård. Stiftelsen prioriterar utsatta djurägare som kan verifiera att alla resurser och möjligheter att djuret kommer under vård, är uttömda. Stiftelsens möjligheter att ge hjälp med veterinärkostnader, är helt beroende av de gåvor som doneras av vänliga givare.

Det är alltid ägarens skyldighet och ansvar att ge sitt djur vård. Ägaren har också ansvar för att inte fördröja att ett sjukt djur kommer till en veterinär för vård. Kommer det till stiftelsens kännedom att ett sjukt eller skadat djur inte ges vård av den som innehar eller förfogar över djuret, kan en anmälan till länsstyrelse komma att göras, då det är ett brott mot djurskyddslagen.

Alla ansökningar ska skickas in skriftligt via digitalt ansökningsformulär. Målet är att påbörja en handläggning inom 10 dagar. Stiftelsearbetet sker ideellt varför handläggning kan dröja. När en handläggning påbörjas kontaktas sökande via mail vilket innebär att sökande måste ha en e-postadress, som är fungerande och korrekt angiven. För att handläggning ska ske, krävs att ansökan är komplett och sanningsenligt ifylld. Det är sökande som måste förse stiftelsen med alla de uppgifter som efterfrågas i ansökan. Om uppgifter saknas, lämnas ansökan utan åtgärd.  Att söka bidrag från en stiftelse medför en del underlag och uppgifter, så att en seriös handläggning kan göras som grundas på korrekta fakta. Det är en process som alla sökande måste gå igenom och som tar sin tid. Vid behov av stora belopp är rådet att söka flera lösningar.  Stiftelsen tar inte emot ansökningar eller handlägger ansökningar via telefon.

OBSERVERA!
Chickas Minnesfond kan inte ta emot ansökningar på djur med akut vårdbehov.

Chickas Minnesfond behandlar inte ansökningar i efterhand och ger inga bidrag på redan utförd vård och behandling eller betalda veterinärkostnader.

Chickas Minnesfond beviljar endast bidrag som ersätts direkt till behandlande veterinärklinik/ djursjukhus på faktura. Inga pengar betalas ut till privatpersoner.

Det är föredömligt om djuret är veterinärvårdsförsäkrat. Om inte, kan stiftelsen komma att ställa krav på att en veterinärvårdsförsäkring ska tecknas, för att ett bidrag ska beviljas. Det är extra angeläget om man inte kan avsätta pengar om och när djuren blir sjuka. Om djuret drabbas av sjukdom eller råkar ut för en olycka i framtiden kan en veterinärvårdsförsäkring vara räddningen.

Det är reglerat i lag att hundar ska vara märkta och registrerade i Jordbruksverkets hundregister. Stiftelsen anser det angeläget att även katter och tamkaniner är märkta och registrerade och kan återfinnas om de kommer bort.

Svenska Kennelklubben och Kattförbundet Sverak har id-register för ägarregistrering av katter.  Sveriges Kaninvälfärdsförening tillhandahåller ett register för alla svenska tamkaniner.

Stiftelsen drivs ideellt så allt arbete inom stiftelsen sker utan ersättning. Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond är helt finansierad av gåvogivare. Stiftelsens möjligheter att hjälpa med bidrag till veterinärvård är helt beroende av inkomster av frivilliga gåvor och donationer. Därför behövs Din hjälp med gåvoinsamling. Med hjälp av bidrag från Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond kan många djur få behövlig veterinärvård, bli friska och få ett fortsatt liv.

Om du vill hjälpa...

Insamlingsstiftelsen Chickas minnesfond är en livlina för utsatta djur. Stiftelsen ger djur
nödvändig hjälp när de drabbas av smärta, sjukdom och skada och deras liv är skört och otryggt.
Det ger dem livet tillbaka.